ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000073931


26η Αντιπροσωπευτική Συνέλευση της ΔΕΗ. Ο Διοικητής της ΔΕΗ διαβάζει τον απολογισμό των πεπραγμένων της Διοίκησης της επιχείρησης για το 1979.

Πλήρης Τεκμηρίωση