ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ
0000007377


Σειρά πενήντα δύο οικολογικών ντοκιμαντέρ, σε δύο κύκλους, με παρουσιαστή τον ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Θέμα του επεισοδίου, η εκτροφή των ζώων τόσο στα ελεύθερα βοσκοτόπια όσο και στις μονάδες μαζικής εκτροφής.

Πλήρης Τεκμηρίωση