ΜΑΡΙΑ ΡΕΖΑΝ
0000073746


Η ζωή και το έργο της δημοσιογράφου ΜΑΡΙΑΣ ΡΕΖΑΝ είναι το θέμα του επεισοδίου της εκπομπής «ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ» με τίτλο «ΜΑΡΙΑ ΡΕΖΑΝ». Πρόκειται για την τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη της ΜΑΡΙΑΣ ΡΕΖΑΝ, την οποία παραχώρησε στον ΔΑΫΙΔ ΝΑΧΜΙΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση