ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ Μ ΑΓΟΡΑΣΕΙ
0000007374


Σειρά πενήντα δύο οικολογικών ντοκιμαντέρ. σε δύο κύκλους, με παρουσιαστή τον ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Θέμα του επεισοδίου, το εμπόριο των ζώων.

Πλήρης Τεκμηρίωση