ΑΤΤΙΚ
0000073688


Σειρά εκπομπών με θέμα τους την ανάδειξη κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων και την παρουσίαση προσωπικοτήτων. Το επεισόδιο αναφέρεται στη ζωή και στο έργο του μουσικού Κλέωνα Τριανταφύλλου, κατά κόσμον Αττικ.

Πλήρης Τεκμηρίωση