ΤΟ ΣΚΥΡΙΑΝΟ ΑΛΟΓΑΚΙ
0000007353


Σειρά πενήντα δύο οικολογικών ντοκιμαντέρ, σε δύο κύκλους, με παρουσιαστή τον ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Θέμα του επεισοδίου, τ’ αλογάκια της Σκύρου που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Πλήρης Τεκμηρίωση