ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΡΓΗΣ
0000007336


Σειρά πενήντα δύο οικολογικών ντοκιμαντέρ, σε δύο κύκλους, με παρουσιαστή τον ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Θέμα του επεισοδίου, η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τα ζώα.

Πλήρης Τεκμηρίωση