ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000073157


Πλάνα από απούλητα χριστουγεννιάτικα δένδρα στην πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση