ΓΙΑΝΝΕΝΑ – Μ. ΓΚΑΝΑΣ
0000007310


H σειρά «ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» παρουσιάζει έργα λογοτεχνών συνδέοντάς τα με έναν τόπο που αναδεικνύεται ή έχει επιδράσει στη λογοτεχνική τους δημιουργία. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο ποιητικό έργο του ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΑΝΑ και την πόλη των Ιωαννίνων.

Πλήρης Τεκμηρίωση