1) ΕΣΤΙΑ, ΤΟ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΘΕΛΓΗΤΡΟΝ 2) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
0000007288


Το συγκεκριμένο επεισόδιο περιλαμβάνει δύο θέματα. Το ένα θέμα παρουσιάζει την εφημερίδα ΕΣΤΙΑ και τους συντελεστές της έκδοσής της, οι οποίοι επιμένουν στις τεχνικές και στη φιλοσοφία του παραδοσιακού ημερήσιου Τύπου. Το δεύτερο θέμα, συγγενικό με το προηγούμενο, παρουσιάζει την ιστορία και την ιδιαιτερότητα της παραδοσιακής τυπογραφίας μέσα από συνεντεύξεις επαγγελματιών του χώρου.

Πλήρης Τεκμηρίωση