Ο ΦΤΩΧΟΣ ΝΟΤΟΣ
0000072472


Το ντοκιμαντέρ ασχολείται με την ταυτότητα των χωρών του ευρωπαϊκού νότου ως μια φτωχή γειτονιά της Ευρώπης. Η εκπομπή περιηγείται σε πρωτεύουσες χωρών της Νοτίου Ευρώπης και παρουσιάζει συνοπτικά τα στοιχεία που αφορούν στην ανεργία, τα όρια φτώχειας, την εξαθλίωση και συζητάει τις συνθήκες ανάπτυξης και τις δυνατότητες αποκατάστασης των κοινωνικά αποκλεισμένων, των αστέγων και των απόκληρων.

Πλήρης Τεκμηρίωση