ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΑ
0000072469


Σειρά κοινωνικών ντοκιμαντέρ του ΛΕΥΤΕΡΗ ΧΑΡΩΝΙΤΗ για τη φτώχεια στην Ευρώπη. Θέμα του επεισοδίου η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

Πλήρης Τεκμηρίωση