ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΩΝ ΕΡΩΔΙΩΝ
0000007176


Σειρά πενήντα δύο οικολογικών ντοκιμαντέρ, σε δύο κύκλους, με παρουσιαστή τον ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Θέμα του επεισοδίου, το Δέλτα του Νέστου.

Πλήρης Τεκμηρίωση