ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΚΕΙ ΤΗ ΡΗΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗ
0000007174


Σειρά πενήντα δύο οικολογικών ντοκιμαντέρ, σε δύο κύκλους, με παρουσιαστή τον ΧΡΟΝΗ ΜΙΣΣΙΟ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο. Θέμα του επεισοδίου, η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.

Πλήρης Τεκμηρίωση