0000007117


Παρουσίαση του πολιτιστικού δρώμενου «Πολύτοπον» του Ιάννη Ξενάκη, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο των Μυκηνών το 1978.

Πλήρης Τεκμηρίωση