0000007115


Εκπομπή με θέμα τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ μέσα από κινηματογραφικά πλάνα και διηγήσεις του ίδιου και των συνεργατών του.

Πλήρης Τεκμηρίωση