ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000070717


Ο Πρωθυπουργός ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ υποδέχεται 70 ομογενείς μαθητές από την ΑΙΓΥΠΤΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση