Επεισόδιο:005 Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ – ΠΛΗΘΩΝ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
0000007032


Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ – ΠΛΗΘΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση