ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
0000007009


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση