ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
0000070062


Εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου, το συγκεκριμένο επεισόδιο της οποίας διερευνά τον ρόλο της παράδοσης και την επίδρασή της στο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Πλήρης Τεκμηρίωση