ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
0000069865


Εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου. Το συγκεκριμένο επεισόδιο έχει ως θέμα το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας και τη μακρόχρονη ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας που ξετυλίγεται μέσα από τα εκθέματά του.

Πλήρης Τεκμηρίωση