ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ ΣΤΗ ΜΑΓΕΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
0000069851


Εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην πόλη του Πειραιά, την ιστορία, την ανάπτυξη και ανάδειξή του σε πρώτο εμπορικό λιμάνι της χώρας μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους.

Πλήρης Τεκμηρίωση