ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΤΕΧΝΗ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
0000069713


Εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου. Θέμα του συγκεκριμένου επεισοδίου, η συντήρηση εικόνων στα εργαστήρια συντήρησης του Βυζαντινού Μουσείου.

Πλήρης Τεκμηρίωση