ΑΠ ΤΟ ΣΤΑΡΟΠΑΖΑΡΟ ΣΤΟ ΓΙΟΥΣΟΥΡΟΥΜ
0000069395


Σειρά ντοκιμαντέρ η οποία ερευνά και προβάλλει θέματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί αφιέρωμα στην ιστορική περιοχή της Αθήνας, το Μοναστηράκι.

Πλήρης Τεκμηρίωση