Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
0000069270


Σειρά ντοκιμαντέρ η οποία ερευνά και προβάλλει θέματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στις Μονές Βαρλαάμ και Ρουσάνου, στα Μετέωρα.

Πλήρης Τεκμηρίωση