Ο ΞΕΡΟΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
0000069266


Σειρά ντοκιμαντέρ η οποία ερευνά και προβάλλει θέματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί αφιέρωμα στη Σπιναλόγκα.

Πλήρης Τεκμηρίωση