ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΠΟΥ ΔΑΚΡΥΖΕΙ
0000069218


Σειρά ντοκιμαντέρ η οποία ερευνά και προβάλλει θέματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί αφιέρωμα στα μαστιχόδεντρα της Χίου.

Πλήρης Τεκμηρίωση