ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
0000069203


Σειρά ντοκιμαντέρ η οποία ερευνά και προβάλλει θέματα από ολόκληρη την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί αφιέρωμα στα μοναστήρια της Σάμου.

Πλήρης Τεκμηρίωση