Κύκλος:Α Επεισόδιο:009 ΙΙΙ Η ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 1828-1832
0000069201


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το ένατο επεισόδιο της σειράς, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Η Καποδιστριακή Πολιτεία 1828-1832” είναι αφιερωμένο στη φυσιογνωμία και την πολιτική του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.

Πλήρης Τεκμηρίωση