Κύκλος:Α Επεισόδιο:008 ΙΙΙ Η ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 1828-1832
0000069199


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το όγδοο επεισόδιο της σειράς, ενταγμένο στην ενότητα με τίτλο «Η Καποδιστριακή Πολιτεία 1828-1832», επικεντρώνεται στην περίοδο από την άφιξη του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ στην Ελλάδα το 1828, ως Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Πλήρης Τεκμηρίωση