Κύκλος:Α Επεισόδιο:006 ΙΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 1821-1827
0000069190


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το έκτο επεισόδιο της σειράς, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η πολιτική οργάνωση του Αγώνα 1821-1827», εστιάζει στη συμβολή του Τύπου στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, και στις εξελίξεις έως και την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, τον Ιούλιο 1827.

Πλήρης Τεκμηρίωση