Κύκλος:Α Επεισόδιο:005 ΙΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 1821-1827
0000069185


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το πέμπτο επεισόδιο της σειράς, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η πολιτική οργάνωση του Αγώνα 1821-1827», εστιάζει στις δύο Εθνικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα μετά το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης και οδήγησαν στα δύο πρώτα επαναστατικά συντάγματα.

Πλήρης Τεκμηρίωση