Κύκλος:02 Επεισόδιο:010 ΙΙΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936-1940
0000069163


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το δέκατο επεισόδιο πραγματεύεται την περίοδο της Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936.

Πλήρης Τεκμηρίωση