Κύκλος:Α Επεισόδιο:004 ΙΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 1821-1827
0000069162


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η πολιτική οργάνωση του Αγώνα 1821-1827» εστιάζει στις συνθήκες που οδήγησαν στο ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης, με ιδιαίτερο λόγο για το ρόλο της Φιλικής Εταιρείας.

Πλήρης Τεκμηρίωση