Κύκλος:Β Επεισόδιο:009 ΙΙ Η ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1924-1935
0000069158


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το ένατο επεισόδιο της σειράς, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για την περίοδο της αβασίλευτης δημοκρατίας στην Ελλάδα (1924-1935), επικεντρώνεται στην πολιτική ζωή της περιόδου 1930-1936.

Πλήρης Τεκμηρίωση