Κύκλος:Α Επεισόδιο:002 Ι Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ 1750-1820
0000069157


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το δεύτερο επεισόδιο της σειράς, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Εθνική αφύπνιση 1750-1820», είναι αφιερωμένο στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό.

Πλήρης Τεκμηρίωση