Κύκλος:Β Επεισόδιο:008 ΙΙ Η ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1924-1935
0000069155


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το όγδοο επεισόδιο του β΄ κύκλου της σειράς, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για την περίοδο της αβασίλευτης δημοκρατίας στην Ελλάδα (1924-1935), εστιάζει στην ελληνική πνευματική ζωή κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου.

Πλήρης Τεκμηρίωση