Κύκλος:Β Επεισόδιο:007 ΙΙ Η ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1924-1935
0000069150


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το έκτο επεισόδιο του β΄ κύκλου της σειράς, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για την περίοδο της αβασίλευτης δημοκρατίας (1924-1935) στην Ελλάδα επικεντρώνεται στα γεγονότα της πολιτικής ζωής την περίοδο 1927-1935-με έμφαση στο δημοκρατικό σύνταγμα του 1927, την τελευταία περίοδο διακυβέρνησής του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και τον ταραγμένο πολιτικό βίο των ετών 1932-1935.

Πλήρης Τεκμηρίωση