Κύκλος:Β Επεισόδιο:006 ΙΙ Η ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1924-1935
0000069148


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το έκτο επεισόδιο του β΄ κύκλου της σειράς, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για την περίοδο της αβασίλευτης δημοκρατίας (1924-1935) στην Ελλάδα επικεντρώνεται στα γεγονότα της πολιτικής ζωής που οδήγησαν στην καθιέρωση της αβασίλευτης δημοκρατίας στην Ελλάδα, από τη Μικρασιατική Καταστροφή και μετά, μέχρι και τις εκλογές του Νοεμβρίου 1926.

Πλήρης Τεκμηρίωση