Κύκλος:Α Επεισόδιο:001 Ι Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ 1750-1820
0000069147


Ιστορική σειρά του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας της περιόδου 1750-1940, μέσα από τη ματιά διακεκριμένων επιστημόνων. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς-και πρώτο επεισόδιο της ενότητας «Η εθνική αφύπνιση 1750-1820»- αναφέρεται στην οθωμανική κοινωνική δομή και τη σταδιακή διαμόρφωση ενός κλίματος αντίστασης που θα εκφραστεί με την Ελληνική Επανάσταση.

Πλήρης Τεκμηρίωση