ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ
0000068811


Το επεισόδιο της σειράς παρουσιάζει μια συζήτηση με τον φιλόσοφο ΚΟΡΝΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ με αφορμή μια διάλεξή του στο Λεωνίδιο το καλοκαίρι του 1984. Ο ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ μιλάει για την επαφή του με την πολιτική και το μαρξισμό, την πολιτική φιλοσοφία όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις θεωρητικές ζυμώσεις και τα κείμενα στοχαστών όπως ο ίδιος, επιμένει στον όρο αυτονομία ως πρωταρχικό στοιχείο θέσπισης μιας κοινωνίας και μιλάει για την περίπτωση της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας στη διάλεξη που παραχωρεί στους κατοίκους του Λεωνιδίου.

Πλήρης Τεκμηρίωση