ΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ
0000006876


Επεισόδιο αφιερωμένο στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο και ειδικά στην ιστορία του κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Πλήρης Τεκμηρίωση