ΚΝΩΣΟΣ, Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ
0000006863


Το συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζει το ιστορικό των ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και επικεντρώνει την προσοχή του στις διαφορετικές προσεγγίσεις των αρχαιολόγων και των ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε αυτό το σημαντικό πολιτιστικό εγχείρημα.

Πλήρης Τεκμηρίωση