ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1902 ή 3 – 1985
0000006860


Το επεισόδιο αυτό ασχολείται με την προσωπική και κοινωνική ζωή του ζωγράφου ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Παράλληλα, παρουσιάζεται και η επιτυχημένη επαγγελματική του πορεία.

Πλήρης Τεκμηρίωση