0000067786 / 1.7.12.1_01
Στην πρώτη σειρά των εδωλίων, πρώτος ο-κατά την περίοδο των γεγονότων-Διοικητικός Διευθυντής του Ρυθμιστικού Κέντρου Διαλογής Ασθενών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΚΛΑΚΟΣ. Στη δεύτερη σειρά, τέταρτος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ πρώην δικτάτορας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ πρώην δικτάτορας, ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ πρώην διοικητής της ΚΥΠ. Στην τρίτη σειρά τέταρτος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΕΣΙΟΣ, υπουργός της δικτατορίας.

Πλήρης Τεκμηρίωση