ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000067334


Έναρξη λειτουργίας της Ελευθέρας Σχολής Φιλοσοφίας στη ΣΠΑΡΤΗ, υπό τον Καθηγητή-Ακαδημαϊκό ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ.

Πλήρης Τεκμηρίωση