Ο “Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ
0000006732


Το επεισόδιο αυτό πραγματοποιεί μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν και στην πολιτιστική προσφορά του «Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός». Μέλη του συλλόγου αναφέρονται στην ιστορία του και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο επέδρασε στην πνευματική ζωή της Ελλάδας.

Πλήρης Τεκμηρίωση