ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000066604


Τελετή έναρξης της ηλεκτροδότησης στην ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση