ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970
0000066592


Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΑΓΗΣ) ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ δέχεται τα συγχαρητήρια των ανώτερων στελεχών του Ιδρύματος αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ακολουθεί σύντομη ομιλία του.

Πλήρης Τεκμηρίωση