ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1960
0000066555


Ο Πρωθυπουργός της Κυβερνήσεως των Συνταγματαρχών, Υπουργός Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκφωνεί ομιλία στην αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων με θέμα τον απολογισμό του έργου της Κυβερνήσεως για το έτος 1968 και τον προγραμματισμό για το νέο έτος, το 1969. Διακρίνεται ο Αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ.

Πλήρης Τεκμηρίωση